به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: در سومین نبرد رو در روی محمود یاوری وعلی داییبا تساوی به پایان رسید. دایی در دو بازی قبلی درورزشگاه آزادیاز سد یاوری گذشته بود و البته اصطکاکی بینشان پیش آمده بود. جایی که یاوری پس از عدم رعایت بازی جوانمردانه از سوی پرسپولیسی ها گفت دیگر به علی دایی سلام نظامی نمی دهد.
این دو اما امروز جور دیگری جلوی هم درآمدند، وقتی که یاوری پس از گل اول پرسپولیس به سمت کمک داور رفت و به او گفت تحت تاثیر دایی فعل و انفعال گوشه زمین خطای روی ماهینی اعلام کرده است. اما این حرکت و اعتراض با واکنش علی دایی مواجه شد و همانطور که در این عکس می بینید او به حرف های یاوری پاسخ داده است. به نظر می رسد دفعه بعدی این دو به هم سلام غیرنظامی هم ندهند!