به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: کمیته مسابقات سازمانلیگفوتبال ایران، برنامه سه هفته پایانی لیگ برتر را با در نظر گرفتن دیدارهای چهار تیم در لیگ قهرمانان آُسیا و همزمانی سه هفته پایانی مسابقات اعلام کرد.
نکته ی جالب این است که لیگ در ۲۱ فروردین به پایان می رسد. در زیر می توانیدبرنامه ی بازیهارا مشاهده کنید:
هفته ۲۸
پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۱ / ۰۷ - ساعت۱۷:۳۰ - راه آهن سورینت - استقلال خوزستان - ورزشگاه اکباتان تهران
پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۱ / ۰۷ – ساعت ۱۷:۳۰ - فولاد خوزستان - تراکتورسازی تبریز - ورزشگاه غدیر اهواز
پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۱ / ۰۷ - ساعت۱۷:۳۰ - فولاد مبارکه سپاهان - سایپا البرز - ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۱ / ۰۷ - ساعت - ۱۷:۳۰ - صبای قم - ذوب آهن اصفهان - ورزشگاه یادگار امام قم
پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۱ / ۰۷ - ساعت۱۷:۳۰ - فجر سپاسی شیراز - مس کرمان - ورزشگاه حافظیه شیراز
پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۱ / ۰۷ - ساعت۱۷:۳۰ - استقلال تهران - نفت تهران - ورزشگاه آزادی تهران
پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۱ / ۰۷ - ساعت ۱۷:۳۰ - داماش گیلان - پرسپولیس تهران - ورزشگاه شهید عضدی رشت
پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۱ / ۰۷ - ساعت۱۷:۳۰ - گسترش فولاد - ملوان بندر انزلی - ورزشگاه اختصاصی گسترش تبریز
هفته ۲۹
شنبه ۱۳۹۳/۰۱ / ۱۶ - ساعت۱۷:۳۰ - فولاد خوزستان - استقلال تهران - ورزشگاه غدیر اهواز
شنبه ۱۳۹۳/۰۱ / ۱۶ - ساعت۱۷:۳۰ - ملوان بندر انزلی - فولاد مبارکه سپاهان - ورزشگاه تختی انزلی
شنبه ۱۳۹۳/۰۱ / ۱۶ - ساعت۱۷:۳۰ - تراکتورسازی تبریز - استقلال خوزستان - ورزشگاه یادگار امام تبریز
شنبه ۱۳۹۳/۰۱ / ۱۶ - ساعت۱۷:۳۰ - نفت تهران - گسترش فولاد - ورزشگاه دستگردی تهران
شنبه ۱۳۹۳/۰۱ / ۱۶ - ساعت۱۷:۳۰ - پرسپولیس تهران - راه آهن سورینت - ورزشگاه آزادی تهران
شنبه ۱۳۹۳/۰۱ / ۱۶ - ساعت۱۷:۳۰ - سایپا البرز - فجر سپاسی شیراز - ورزشگاه انقلاب کرج
شنبه ۱۳۹۳/۰۱ / ۱۶ - ساعت۱۷:۳۰ - ذوب آهن اصفهان - داماش گیلان - ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
شنبه ۱۳۹۳/۰۱ / ۱۶ - ساعت۱۷:۳۰ - مس کرمان - صبای قم - ورزشگاه امام علی کرمان
هفته ۳۰
پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۱ / ۲۱ - ساعت۱۷:۳۰ - استقلال خوزستان - پرسپولیس تهران - ورزشگاه غدیر اهواز
پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۱ / ۲۱ - ساعت۱۷:۳۰ - داماش گیلان - مس کرمان - ورزشگاه شهید عضدی رشت
پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۱ / ۲۱ - ساعت۱۷:۳۰ - استقلال تهران - تراکتورسازی تبریز - ورزشگاه آزادی تهران
پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۱ / ۲۱ - ساعت۱۷:۳۰ - فجر سپاسی شیراز - ملوان بندر انزلی - ورزشگاه حافظیه شیراز
پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۱ / ۲۱ - ساعت۱۷:۳۰ - راه آهن سورینت - ذوب آهن اصفهان - ورزشگاه اکباتان تهران
پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۱ / ۲۱ - ساعت۱۷:۳۰ - فولاد مبارکه سپاهان - نفت تهران - ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۱ / ۲۱ - ساعت۱۷:۳۰ - گسترش فولاد - فولاد خوزستان - ورزشگاه اختصاصی گسترش تبریز
پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۱ / ۲۱ - ساعت۱۷:۳۰ - صبای قم - سایپا البرز - ورزشگاه یادگار امام قم