به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: روز گذشته خبر کتک کاری یکی از بازیکنان سرشناساستقلالدر یکی از بیمارستان های تهران که به بازداشت وی انجامید منتشر شد.

در این درگیری یکی از کارکنان بیمارستان با مشت بازیکن استقلال از ناحیه بینی آسیب دید و به خاطر شکایت همین فرد نیز بازیکن سرشناس آبی ها بازداشت شد.

این فرد تنها به شکایت بسنده نکرده و در تماس با مسئولانبرنامه ۹۰خواستار پیگیری درگیری در برنامه این هفتهفردوسی پورشده است.

وی عکس های خود با بینی شکسته را برای این برنامه فرستاده و باید دید فردوسی پور حاضر می شود واکنش نشان دهد یا خیر.