به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: بحثابهامجنسیتیدر فوتبال بانوان که رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال به تازگی آن را مطرح کرده، در رسانه های خارجی بازتاب داشته است.
به نوشته سایت dnaindia، بازیکنان شاغل در لیگ بانوان ایران باید یکسری آزمایش ها را انجام دهند تا مشخص شد که آنها واقعا زن هستند.
فدراسیون فوتبالایران این کار را به این دلیل انجام می دهد که مشخص شد چند بازیکن – که ۴ ملی پوش هم بین آنها بودند – مشکل جنسیتی دارند. احمد هاشمیان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال باشگاهها را موظف به گرفتن تست های مربوط به جنسیت از بازیکنان گرفته. این کار باید قبل از عقد قرارداد با بازیکنان صورت بگیرد و بازیکنانی که ابهاماتی در مورد جنسیتشان وجود داشته باشد، باید اول خودشان را درمان کنند بعد سراغ فوتبال بروند.