ملت ایران:علی کریمی عصر امروز پس از شرکت در جلسه ای با حضور ژوزه به تمرینات پرسپولیس بازگشت.