به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: عکس جشن تولد سید جلال حسینی که روی جلد اکثر روزنامه های ورزشی رفت خارج از بحثشادی هم تیمی های سیدجلال یک نکته کلیدی و البته قابل تامل داشت. محمدرضا مولایی بدنسازپرسپولیسدر حالی که خوشحالی می کرد در ردیف اول جلوتر از همه بازیکنان ایستاده بود! حضور مولایی در بین پرسپولیسی ها از این بابت جای تعجب داشت که در پرونده اتهام به محسن قهرمانی،مولاییدر ردیف اول متهمان قرار داشت و بعد از اعلام رأیکمیته انضباطیاز فعالیت های فوتبالی محروم شد. به رأی کمیته انضباطی توجه کنید: «محمدرضا مولایی به جهت دوستی قبلی با محسن قهرمانی، واسطه ایجاد رابطه غیرقانونی وی با عوامل باشگاه راه آهن شده و نهایتا انتقال شماره حساب از محسن قهرمانی به مقامات باشگاه راه آهن نیز توسط شخص وی صورت پذیرفته است. از این جهت مرتکب رفتار خلاف موازین اخلاقی و انضباطی فوتبالی گردیده، لذا به استناد ماده ۶۲ آیین نامه انضباطی فیفا مصوب ۲۰۱۱ میلادی و ماده ۲۱ قانون اخلاق فیفا مصوب سال ۲۰۱۲ میلادی و ماده ۴۰ آیین نامه انضباطی ضمن محرومیت شش ماهه از کلیه فعالیت های مرتبط به فوتبال به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می گردد.» جملاتی که در رأی کمیته انضباطی ذکر شده خود گواه همه چیز است. توجه به این نکته که مولایی از کلیه فعالیت های مرتبط به فوتبال محروم شده این سوال را در ذهن به وجود می آورد چطور بدنساز پرسپولیس بدون کوچکترین دغدغه ای در کنار این تیم فعالیت می کند و خیلی شیک در کنار پرسپولیسی ها عکس می اندازد و این عکس روی جلد مطبوعات هم می رود!
حضور مولایی محروم در کنار تیم پرسپولیس یک معنا بیشتر ندارد: «مشارکت این مربی با پرسپولیسی ها». اما چطور با وجود حکمی که صادر می شود و در شرایطی که سایر محرومان این پرونده هیچ فعالیتی در این فوتبال ندارند، بدنساز پرسپولیس با این تیم کار می کند! پیش از این هم وقتی کمیته انضباطی حکم به محرومیت مولایی تا اطلاع ثانوی داده بود این مربی در تمرین پرسپولیسی ها حاضر می شد و به نوعی با پرسپولیسی ها مشارکت داشت! با این تفاسیر بحثرصد کردن ماموران انضباطی در لیگ و فعالیت های باشگاه ها بی معنی می شود و برای چندمین بار این ذهنیت را برای فوتبالی ها به وجود می آورد که تنها منبع و مرجع رسیدگی کمیته انضباطی به تخلفات حرفه ای فوتبال برنامه نود است! موقعی چشم و گوش این مسوولان تیز می شود که عادل فردوسی پور به اتفاقی در این فوتبال حساسیت نشان می دهد و برایش مهم است که کدام داور به طرف کدام تیم غش کرده وگرنه اگر خلاف این ادعا بود و مسوولان انضباطی به اتفاقات پیش آمده حساس بودند یعنی یک بار متوجه حضور غیرقانونی بدنساز پرسپولیس در کنار این تیم نمی شدند. اگر اسماعیل حسن زاده این بار هم با پاسخ: «به شما ربطی ندارد» پاسخ سوالات را نمی دهد بهتر است جوابگوی تمام ابهامات پیش آمده باشد و بگوید محمدرضا مولایی در کنار تیم پرسپولیس چه کار می کند.اگر این مربی از کلیه فعالیت های فوتبال محروم است چطور در باشگاه پرسپولیس رفت و آمد می کند؟