به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: استقلالی ها همیشه ۲ آرزوی دیرین را در فوتبال خود داشته اند؛ یک اینکه در یک سال همقهرمان لیگو هم قهرمانجام حذفیشوند، دو اینکه ۲ سال پیاپی قهرمان لیگ شوند. آبی پوشان هیچگاه حداقل در ۴۲ سال اخیر دو قهرمانی متوالی را در هیچ میدانی اعم از لیگ، جام حذفی، مسابقات تهران، جام حذفی تهران و جام باشگاه های آسیا نبرده اند.
استقلالی ها هنوز در حسرت آرزوی کسب مقام قهرمانی توام در لیگ و جام حذفی قرار دارد، افتخاری که در سال ۱۳۷۲ نصیب سایپا و سال ۱۳۷۷ مال پرسپولیس شد. البته آبی پوشان در سال ۱۳۴۹ و ۱۳۷۰ کسب بیش از یک عنوان قهرمانی را تجربه کرده اند اما این قهرمانی توام مربوط به لیگ و جام حذفی نبود. چنانچه آبی ها در سال ۱۳۴۹ جام باشگاه های آسیا، مسابقات تهران و لیگ منطقه ای را بردند و در سال ۱۳۷۰ فاتح جام باشگاه های آسیا و مسابقات فوتبال باشگاه های تهران شدند.