به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: ده میلیون تومانجریمهای است کهکمیته انضباطیفدراسیون فوتبال برایآندودر نظر گرفته است. به نوشته سایت فدراسیون فوتبال دیدار دو تیم استقلال و ذوب آهن از سری رقابتهای جام حذفی برگزار شد و از سوی آندرانیک تیموریان تخلفاتی مبنی بر رفتار خشن در حین بازی صورت گرفت. پس از بررسی از سوی کمیته انضباطی و حضور وی و میرشاد ماجدی - سرپرست تیم استقلال در این کمیته و ارائه توضیحات مبنی بر عدم تعمد در انجام این کار و ابراز پشیمانی از آن، تیموریان به تذکر کتبی و پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.