به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: روز گذشته و در غیاب خسرو حیدری و مجید غلام نژاد، امیرقلعه نوییبا تغییر پست های بازیکنان هاشم بیک زاده را به سمت راست خط دفاعی آورد و نیکبخت هم به عنوان دفاع چپ مشغول بازی شد. نیکبخت در این دیدار دوندگی زیادی داشت و در حملاتاستقلالشرکت می کرد اما در پاس های آخر و سانترها عملکرد فوق العاده بدی داشت و چندین بار موقعیت های خوب را با سانترهای بدش هدر داد. در نیمه ی دوم و در دقیقه ی ۸۶ هم نیکبخت در یک موقعیت خوب دیگر، به جای آنکه پاس رو به جلو بدهد به پشت محوطه ی مس سانتر کرد و همین باعثشد مسی ها در یک ضد حمله ی بسیار سریع گل دوم خودشان را به ثمر برسانند تا موجبات حذف استقلال پدید آید. به نوعی مقصر اصلی گل خوردن استقلال و حذف شان همین سانتر اشتباه نیکبخت بود که جلوی پای بازیکنان مس افتاد.

نکته ی اصلی اینکه نیکبخت پس از بازگشت به استقلال و در ابتدای فصل عنوان کرده بود آنقدر خوب بازی می کند تا دوباره نزد هواداران محبوب شود. اما با این اشتباهات و این عملکرد شماره ۲۲ محبوب سابق، نباید چنین انتظاری را داشته باشد.