به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران:بازی روز گذشته تراکتورسازی – فولاد که از حساسیت و اهمیت فوق العاده ای برای هر دو تیم بازیکنان آنها برخوردار بود یک دوئل دورادور ویژه داشت. این دوئل بین دو دروازه بان جوان و نسبتا موفق این فصل برگزار شد؛ یک طرف حامدلککه در اردوهای اخیر تیم ملی همواره حاضر بوده و طرف دیگر سوشامکانیکه در بازی های آخر مقدماتی جام جهانی همراه تیم بود این اوخر در فولاد هم خوب کار کرد.

دیروز اما لک که زیاد به دردسر نیفتاد و تنها یکی دو خروج مناسب داشت مقبال سوشا که یکی دو خروج خوب داشت برنده شد چرا که گل نخورد و دروازه اش را بسته نگه داشت.
پیش از این گفته می شد کی روش این بازی و نمایش دو گلر جوان فولاد و تراکتورسازی را زیر نظر خواهد داشت اما باید دید در نهایت بعد از رحمان احمدی و دنیل داوری کدام یکی از این دو نفر را به برزیل خواهد برد.