به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: بعد از یک روز اعتصاب و تعطیلی تمرین بازیکنانپرسپولیستمرین خواهند کرد.
البته از آنجایی که تمرین روی زمین چمن درفشی فر و احتمالا هیچ زمین چمنی فراهم نیست و سرما بارش برف اجازه کار نخواهد داد پرسپولیسی ها در سالنتمرینخواهند کرد.
برای این منظور سالن مجموعه ورزشی سبز در ولنجک برای تمرین امروز در نظر گرفته شده که نزدیک به دانشگاه شهید بهشتی و جنب بیمارستان شهید چمران در منطقه ولنجک است.
جالب اینکه در روزهای برفی تردد در خیابان های شیب دار ولنجک که فوق اعاده برف گیر است دشوار خواهد بود و باید د پرسپولیسی ها می توانند سر ساعت و بدون مشکل به محل تمرین تیم شان برسند یا نه.
تمرین امروز راس ساعت ۱۲ آغاز خواهد شد.