به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: سرمربی تیمونکووروایت کپس اعتقاد ویژه ای به مدافع ایرانی اش دارد. به نوشته سایت socceramerica، کارل رابینسون سرمربی تیم ونکوور استیونبیت آشوررا بهترین مدافع راست لیگ امریکا می داند. حرفهای او را بخوانید تا متوجه این قضیه شوید: " یادم هست وقتی جلوی استیوی بازی می ردم کار بسیار سختی داشتم چرا که او نه تنها در کارهای دفاعی خوب کار می کرد بلکه از هر فرصتی برای نفوذ استفاده می کرد و مدام در کارهای هجومی تیمش شرکت داشت."