به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: قرار گرفتن تصویریوزپلنگایرانی روی پیراهنتیم ملیدرجام جهانیبرزیل اتفاق جالبی از دید رایان روزنبلات نویسنده سایت sbnation است. او گزارش خود در مورد پیراهن جدید تیم ملی را اینگونه شروع کرده: " لقب بازیکنان تیم ملی ایران، شیرها، شاهزاده های پارسی یا ستاره های پارسی است. کسی آنها را یوزپلنگ صدا نمی کند اما زمانی که تیم ملی ایران بازیهایش در جام جهانی را برگزار کند، تصویر یوزپلنگ روی پیراهن آنها خواهد بود. آنها با این کار می خواهند توجه دنیا را به یوزپلنگ آسیایی که نسلش در حال انقراض است را جلب کنند. قطعا حرکت ایرانی ها با واکنش مثبت جامعه جهانی مواجه خواهد شد.