به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: قطعا تونی اولیویرا با دو جلسه تمرین نمی توانست تغییر شگرفی را در نوع بازیتراکتورسازیبه وجود بیارود. کسی هم انتظار معجزه از این مربی پرتغالی نداشت. اما در بازی امروز این تیم و فولاد، شاهد تغییراتی در نوع بازی تبریزی ها بودیم. پیش از این همواره مجیدجلالیاز غافلگیر شدن تیمش در ضد حملات هراس داشت از این رو در بازی های تبریز کمتر شاهد حملات همه جانبه این تیم بودیم. جلالی بیشتر بیس فوتبالش را روی دفاع و ضد حملات برق آسا تعبیه کرده بود که ثمره این تفکرات باعثخروجش از تبریز شد. اما تیمی که امروز مقابل فولاد مشاهده کردیم شباهت زیادی به تراکتور فصل قبل داشت. آنها جسورانه حمله می کردند و مهمتر از همه موج حملات شان ادامه دار بود. اگر کریم انصاری فرد در روز خوبش قرار داشت قطعا بازی با نتیجه بهتری به سود تبریزی ها به پایان می رسید.
انچه تراکتور در این برهه میتوانست به عنوانمسکنبرای دردش استفاده کند همین شوری بود که تونی ان را برای انها اورد.