به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: پس از واکنش چند بازیکنپرسپولیسعلیه محمدرویانیاندر میکسدزون بازی با سپاهان و امضای بیانیه از سوی بازیکنان علیه وی او هم در اقدامی مشابه می خواهد با بازیکنان پرسپولیس مقابله به مثل کند و قصد دارد دریافتی های بازیکنان پرسپولیس در فصل گذشته تا زمان مدیریت وی را تا چند روز آینده رسانه ای کند تا برخی از بازیکنان که دم از تاثر می زنند و حتی برای پول اعتراض می کنند مشخص شده چقدر از پرسپولیس دریافت کرده اند. این اقدام رویانیان اگر علنی شود فصل جدیدی در اختلافات او و بازیکنان پرسپولیس به همراه خواهد داشت و به گفته نزدیکان رویانیان پس از افشای رقم های بازیکنان خیلی چیزها برای هواداران این تیم روشن می شود.