به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران:پرسپولیسبرای آنکه رکورد بهترین خط دفاع تاریخ لیگ را ثبت کند حق دریافت گل در ۵ بازی آینده ندارد. درباره رکوردی حرف می زنیم که از ابتدای لیگ هر از گاهی درباره اش حرف زده ایم، از رکورد پرسپولیس سال ۵۴ می گوییم که طی آن پرسپولیس در ۳۰ بازی تنها ۱۲ گل خورد.
پرسپولیس می توانست بعد از پایان نیم فصل در این عرصه رکورد خوبی داشته باشد. اما گل هایی که سرخ ها در نیم فصل دوم از تراکتورسازی، ذوب آهن، گسترش فولاد و… دریافت کردند باعثشد گل های دریافتی سرخ ها به ۱۱ گل برسد. حالا پرسپولیس اگر یک گل در ۵ بازی بخورد با رکورد تاریخی خودش در سال ۵۴ مساوی کرده و اگر سرخ ها در این مدت گلی نخورند یک رکورد جذاب ۳۸ ساله را شکسته اند.