به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: داستان لیست بدهیباشگاه پرسپولیساین روزها و بعد از ترک صندلی مدیریت از سوی محمد رویانیان تبدیل به مهمترین داستان این روزهای باشگاه سرخ پایتخت شده است. در این میان خیلی ها دنبال رقم کلی بدهی این باشگاه در تمام این سال ها هستند و برای برخی دیگر مبلغ بدهی دوران مدیریت رویانیان اهمیت فوق العاده ای دارد.
در این میان گفته می شود پس از بررسی لیست بدهی های باشگاه توسط حسابداران اداره مالی و پشتیبانی وزارت ورزش تقریبا حاضر شده و پس از تائید توسط این وزارتخانه آماده ارائه به علی پروین مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس است.
قرار بود این لیست امروز در اختیار پروین قرار بگیرد اما تایپ آن کمی طول کشید و لیست حاضر نشد اما فردا قطعا در اختیار پروین خواهد بود.
گفته می شود مبلغ کل بدهی های باشگاه پرسپولیس بالاتر از ۵۰ میلیارد تومان است ضمن اینکه بدهی دوران مدیریت محمد رویانیان هم رقمی بسیار بیشتر از ۵ میلیاردی است که او به آن اشاره کرده بود.
گفته می شود باشگاه پرسپولیس چیزی حدود ۶ میلیارد تومان به مانوئل ژوزه و دستیارانش بدهکار است ضمن اینکه مثلا فقط ۵۰۰ میلیون این بدهی ها به هتل ها مربوط می شود که البته اینها همه در حد شایعه مطرح شده و باید تا فردا منتظر ماند. البته باید دید پروین بعد از در اختیار گرفتن این لیست خیلی زود آن را رسانه ای خواهد کرد یا نه.