به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: روزنامه TZ آلمان درنظرسنجیای از هواداران خواسته بزرگترین بازیکن تاریخبایرن مونیخرا انتخاب کنند.
در این لیست که صد بازیکن از بازیکنان حال و گذشته ی بایرن مونیخ وجود دارد که توانسته اند با بایرن قهرمانی به دست بیاورند و نامعلی داییوعلی کریمیهم دیده می شود. برای رای دادن به بازیکنان محبوب خود باید روی عکس بازیکنان کلیک کرد و سپس در صفحه ی باز شده از بین یک تا ۵ ستاره به بازیکن مورد نظر رای داد. به هر با وجود این همه بازیکن بزرگ در تاریخ بایرن، وجود نام دایی و کریمی بسیار جالب توجه است.
آدرس صفحه ی نظرسنجی روزنامه در لینک زیر است:

http: / / www. tz. de / specials / fc - bayern - helden