به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: کی روش در لابه لای صحبت هایش تا جایی که می توانست بهقلعه نوییو کرانچار کنایه زد و در جایی مدعی شد ارزش یک گل و یک مساوی درجام جهانیخیلی بیشتر از لیگ قهرمانان آسیاست. اما در اواسط مصاحبه او ناگهان صحبت از دکتر چنگیزخان کرد. کلمه ای نا آشنا و استفاده نشده که حتی خبرنگاران هم نمی دانستند منظور او کیست. برای پی کردن به منظور کی روش باید توجه کرد این فرد یک دکتر است و چنگیز خان می تواند استعاره از خشونتش در کلام و عمل باشد. در این بین چند پزشک باشگاهی می توانند مورد نظر کی روش باشند. پزشک سه باشگاه پرسپولیس، سپاهان و استقلال تقریبا بیشترین اصطکاک را با مربیتیم ملیداشتند. البته باشگاه سپاهان مهره ملی پوش مصدومی ندارد و می رسد به صورت مسئله محدود می شود به پزشک استقلال یا پرسپولیس. منظور او می تواند پزشک پرسپولیس باشد و اشاره به مصدومیت طولانی مدت پولادی و یا دکتر نوروزی استقلال که در چند نوبت صحبت هایی را علیه کی روش انجام داده بود. البته نوروزی با توجه به مصاحبه اخیرش در مورد مصدومیت خسرو حیدری بیشتر واجد شرایط است.
حالا باید منتظر مصاحبه ها نشست تا فرد مورد نظر همان دکتر چنگیز خان جواب کی روش را بدهد. مطمئن باشید او به زودی واکنش نشان می دهد.