سرویس خبرورزشیملت ایران: همین مانده بود که ریش هایاشکان دژاگهسوژه شود که خوشبختانه این اتفاق هم افتاد. به نوشته یک سایت انگلیسی زبان که اخبار مربوط به ایران را پیگیری می کند، ریش های بازیکن ایرانیفولامعجیب و غریب است و کمترین فوتبالیستی است که با ظاهری مثل اشکان به میدان برود.
به نوشته این سایت، دژاگه یکی از بازیکنان مهم و کلیدی تیم ملی است که نمی توان تیم ملی را بدون او فرض کرد. او یکی از سه بازیکن ایرانی است که بازی در لیگ برتر انگلی را تجربه کرده و موفق ترین بازیکن ایرانی از این حیثمحسوب می شود. بازی در لیگ جزیره که مخاطبان زیادی در سراسر جهان دارد باعثمی شود که چهره بازیکن ایرانی فولام در بسیاری از کشورهای دنیا پخش شود.

نویسنده مطلب که یک ایرانی مقیم امریکا است در ادامه یادداشتش گفته که اشکان الگوی پسر او شده اما امیدوار است که پسرش نخواهد مثل اشکان روی بدنش نقاشی های عجیب غریب بکشد چون این کار از نظر او مزخرف است. نویسنده که گویا خیلی به ظاهر بازیکن تیم ملی ایران آلرژی دارد قیافه اشکان را با آدم هایی مقایسه کرده که در کشورهای همسایه ایران زندگی می کنند و گفته چنین ظاهری ممکن است تصور بدی از ایرانی ها در کشورهای دیگر ایجاد کند. او به اشکان توصیه کرده که به عنوان نماینده ایران در انگلیس، باید تصویر خوبی از خودش و کشورش نشان دهد.