به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: کاپیتان استقلال سال ها قبل برای پوشیدن پیراهنپرسپولیساز آبی ها رخصت خواسته بود.

هواداران استقلالهرگز نمی توانند تصور کنند کهفرهاد مجیدیبه تیم رقیب یعنی پرسپولیس برود.

تقریبا ۱۴-۱۵ سال پیش بود که کاپیتان امروز آبی ها در گفت و گویی که با خبرورزشی کرده بود از استقلالی ها رخصت خواسته بود تا به او اجازه بدهند که به پرسپولیس برود. در آن زمان حتی شایعه شده بود که او قرارهایش را هم با علی پروین گذاشته است و همه چیز برای قرمز پوش شدنش فراهم شده است، اتفاقی که نیفتاد تا فرهاد رفته رفته به یکی از اسطوره های استقلالی ها تبدیل شود و برای همیشه در ذهن هواداران این تیم بزرگ پایتخت باقی بماند.