به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: تیم فوتبال مس برابراستقلالتهران به دلیلمصدومیتنمی تواند از چهار بازیکن خود استفاده کند.
به گفته ی دکتر مداحی سرپرست کمیته ی پزشکی باشگاه مس چهار بازیکن این تیم که به دلیل مصدومیت به بازی برابر استقلال نخواهند رسید کیانوش رحمتی، شیثرضایی، احمد حسن زاده و حسین حیدری هستند.
رحمتی به دلیل مشکل پای خود در بیمارستان بستری شده است و رضایی نیز همچنان از ناحیه ی همسترینگ پا رنج می برد. احمد حسن زاده نیز در تهران مشغول مداوای خود می باشد و برنامه ی فیزیوتراپی حسین حیدری نیز ادامه دارد.
سایر بازیکنان مس مشکلی برای بازی با استقلال نخواهند داشت.