به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: عصر چهارشنبه نشست هیئت مدیره یپرسپولیسبا حضورعلی داییبرگزار شد و پس از آن علیپروینبه میان خبرنگاران آمد و به سوالات آنها پاسخ داد. وی درباره ی این جلسه گفت: جلسه بسیار خوب و البته مهمی بود. آقای دایی سرمربی تیم پرسپولیس نیز در جلسه حضور یافته و درباره موضوعات مختلف تیم مباحثی مطرح و ایشان برخی موضوعات و مسائل را با مدیریت باشگاه و اعضای هیئت مدیره در میان گذاشتند و ما تلاش می کنیم این مسائل را بررسی کرده و برای رفع برخی از مشکلات اقدامات لازم را انجام دهیم. سرمربی باید با کمترین دغدغه و آرامش کار خود را انجام دهد و تمام توان ما صرف این خواهد شد که تیم در آرامش فعالیت کرده و سرمربی تمرکز لازم را برای امور فنی داشته باشد. آقای دایی از افتخارآفرینان فوتبال کشور ما بوده و در عرصه مربی گری نیز کارنامه خوبی دارد و ما امیدواریم که در سایه درایت کادر فنی، همت و تلاش بازیکنان و حمایت همه جانبه هواداران شاهد نتایج مطلوب تیم در بازی های باقی مانده باشیم. کادر مدیریتی باشگاه نیز تمام تلاش خود را خواهد کرد تا شرایط را برای موفقیت تیم فراهم نماید. این وظیفه ماست و تمام تلاش ما طی روزهای اخیر تامین منابع مالی و حل و فصل برخی مشکلات بوده است.
پروین در پایان گفت: ما سعی می کنیم در جلساتی که برگزار می کنیم موضوعات تیم را از کادر فنی جویا شویم و آنچه که از دستمان برمی آید برای حل و فصل مشکلات انجام دهیم.