ملت ایران:با هماهنگی مسئولان باشگاه پرسپولیس و برج میلاد بازیکنان قرمز پوش پس از تمرین به طبقه ششم برج میلاد رفتند. آنها ابتدا در جلسه ای با محمد رویانیان، مدیرعامل باشگاه شرکت کردند و سپس در یکی از رستوران ها ناهار خوردند.