به گزارش سرویس خبر ورزشی ملت ایران:مصدومیتجزیی ازفوتبالاست اما اینکه بازیکنی برای چند بار از یک ناحیه مصدوم می شود جای تامل دارد. این مهم می تواند دلایل زیادی داشته باشد؛ شاید بدنسازی آنها خوب انجام نشده، شاید خوب استراحت نمی کنند. شاید هم پس از نخستین مصدومیت خوب مداوا و درمان نمی شوند و اصلا شاید پس از بهبودی برای بازگشت عجله می کنند. به هرحال غیبت چند هفته ای عالیشاه برایپرسپولیسو خسرو حیدری برایاستقلالآن هم در روزهایی که نیمکت این تیم خیلی پر نیست برای سرخابی ها مشکل ساز خواهد شد.