به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: پس از کش و قوسهای فراوان بالاخرهتونیبهتراکتوربازگشت.
در همین رابطه نظمی مدیرعامل تراکتور می گوید بالاخره تونی را راضی کردم بدون دریافت پول به تبریز بیاید.
نظمی در ادامه می گوید: خدا شاهد است که از نظر مالی در شرایط سختی هستیم اما طی صحبتهای فراوانی که با تونی الیویرا داشتیم بالاخره ایشان لطف کردن و راضی شدند به تبریز بیایند تا به خواسته مردم نجیب تبریز جامه عمل پوشانده باشیم.
مدیر عامل تراکتور می گوید تا ساعت ۲۳ با تونی حرف می زدم و بالاخره قرار شد که او فعلاً بدون دریافت پول به تبریز بیاید تا پول او را جور کنیم.
وی در پایان می گوید: تونی در بازی با داماش روی نیمکت می نشیند و اگر اتفاق خاصی نیفتد شاهد حضور او هستیم.
امیدوارم این اتفاق مردم و هواداران را خوشحال کند و بتوانیم تراکتور را به لطف خدا و مردم به موفقیت برسانیم.