به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: با وجود مخالفت علی دایی با جداییسیدجلال حسینیازپرسپولیساما مدافع قرمزها دنبال این است تا هر طور شده به قطر برود.
ظاهرا علیپروینبه سیدجلال گفته دعوتنامه اش را بیاورد و با او مذاکره داشته باشد تا بعد از دایی بخواهد با این انتقال موافقت کند طبیعتا این اتفاق برای حسینی زمانبر خواهد بود.
امروز بلیت پرواز و ویزای سیدجلال حسینی به دست او رسید و گفته می شود فردا ساعت ۱۰ صبح او راهی قطر خواهد شد.
از این سو سیدجلال قصد داردقراردادشرا با پرسپولیسفسخکند چرا که تا کنون کمتر از ۶۰ درصد قرادادش را گرفته و طبق قراردادش می تواند در این شرایط قراردادش را فسخ کند و از پرسپولیس جدا شود.
ظاهرا او حدود ۳۰ درصد مبلغ قراردادش را دریافت کرده است.