به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران:سیدجلال حسینیدرباره بحثرفتنش ازپرسپولیسامروز مصاحبه ای را انجام داد. او در این مورد گفت: متاسفانه همانطور که بارها اعلام کردم پرسپولیس مشکلاتی دارد و در چند وقت اخیر هم بحثیک پیشنهاد خوب از قطر برای من مطرح شده اما باور کنید نمی دانم درباره رفتنم از پرسپولیس و مشکلات با چه کسی باید در باشگاه صحبت کنم. مگر می شود همه چیز را آقای دایی انجام دهد؟ او سرمربی تیم است و نباید فکرش به مسئله دیگر مشغول شود.
وی افزود: مشکلات زیادی داریم اما برخی ها می خواهند ما را رو در روی هواداران قرار دهند. به نظرم هیچ هواداری بعید است بداند چه مسائلی درباره ما پیش آمده اما این را می گویم که هیچکس نیست که با او حرف بزنیم و درد خود را بگوییم و اصلا نمی دانم در باشگاه پرسپولیس چه خبر است.
حسینی ادامه داد: آقایان به تعهدات شان عمل نکردند اما من و تمام بازیکنان با تمام وجودمان به خاطر این هواداران بازی کرده ایم. نمی دانم باید با چه کسی در باشگاه حرف بزنیم و واقعا مانده ام که چه اتفاقی برای این تیم افتاده است.
وی در پاسخ به سوالی که آیا پیشنهاد دریافت شده از قطر است یا خیر، گفت: بله من یک پیشنهاد بسیار خوب قطری دارم اما آنقدر بی تعصب نیستم که در این شرایط حساس همه چیز را رها کنم و بروم. ما می توانیم قهرمان شویم اما سؤال من از آقایان باشگاه این است که برای بازیکن چه ارزشی قائلید. قراردادها را که به آن عمل نکرده اید و ارزش و تعهدی هم در قبال بازیکنان ندارید پس وظیفه شما چیست؟ فقط من این حرف ها را می زنم که هواداران بدانند که برخی ها می خواهند ما را رودر روی آنها قرار دهند اما هواداران بدانند این بازیکنان همیشه با تمام وجود بازی کرده اند و علیرغم مشکلات زیادی که به وجود آمده باز هم خم به ابرو نیاورده اند اما واقعا این اتفاق دیگر شاهکار است چون اصلا نمی دانیم باید با چه کسی در باشگاه درباره مسائل مختلف صحبت کنیم.