به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: بعد از کنار رفتن محمدرویانیانازپرسپولیسسعید شیرینی همه کاره او در تیم و باشگاه از سمت سرپرستی تیم شفاها استعفا داد.
با این حال شیرینی همراه تیم به اهواز رفت و کارهای سرپرست را هم انجام داد. امروزعلی داییبا شیرینی جلسه داشت و با سفارش محمد رویانیان، علی پروین، شیرینی را در سمت خود ابقا کرد.
ظاهرا حضورشیرینیتا پایان فصل روی نیمکت سرخ ها قطعی شده و او باز هم سرپرست تیم خواهد بود اما با علنی شدن مشکل خودروهای بازیکنان شاید شیرینی ترجیح دهد که کمتر در تمرینات حاضر شود چون هر روز باید پاسخگوی بازیکنان باشد و حل مشکل سند خودروها را پیگیری کند.