به گزارش سرویسورزشیملت ایران:علی پروین با شرط کمک دوستانش به رفع مشکلات مالیپرسپولیسبه این تیم آمد اما اتفاق دیگر افتاد و مسائلی پیش آمد که او را در موقعیت بازنده از حیثعمل به وعده هایش قرار دادند. یکی از دو نفری که او رویش حساب کرده بود به زندان رفت و دیگری با این ادعا که فقط برای مدیریت دادکان پول می دهم خیال علی پروین را راحت کرده اگر چه نباید از علی آقا و اعتبارش گذشت.
اما جالب است بدانیدپروین بارها اعلام کرده که اگر لازم باشدهوادارانپرسپولیسرا برای کمک به پرسپولیس بسیج خواهد کرد. با یک حساب سر انگشتی اگر طبق ادعای دوستان دست اندرکار ۲۰ میلیون هوادار پرسپولیس در ایران وجود داشته باشد و هر کدام از آنها ۲هزارتومان برای کمک به پرسپولیس به علی پروین بدهند ۴۰ میلیارد تومان پول به دست می آید و بدهی پرسپولیس پاک می شود. البته این روش شاید در دهه ۶۰ و دوران محبوبیت پروین جواب میداد اما حالا بعید است که بشود سمتش هم رفت.
البته پروین همیشه و همواره به اداره حجره ای و خصوصی پرسپولیس اعتقاد داشته داشته است و عقیده دارد با سرمایه اولیه ای که حالا باید حداقل ۱۰۰ میلیارد باشد، می شد یکبار برای همیشه از شر مشکلات مالی پرسپولیس راحت شد.