به گزارش ملت ایران به نقل از جام، سعید شیرینی پس از دو هفته از بازی تیمش با سپاهان گفت: «ما دلیل اتفاقات دیدار پرسپولیس سپاهان را می‌دانیم اما به دلیل حفظ آبروی فوتبال این دلایل را عنوان نمی‌کنیم.»

وی افزود: «به اعتقاد من بر هیچ کس پوشیده نیست که در اصفهان اتفاقی افتاده بود اما همه ذهن را معطوف به مسائل پزشکی نکنید خیلی از اتفاق‌ها می‌تواند در این باره افتاده باشد که البته به صلاح فوتبال نیست که در مورد این مسئله صحبت کنیم و امیدوارم یکروز این موضوع روشن شود به هر حال خورشید همیشه پشت ابر نمی‌ماند.»

سرپرست تیم پرسولیس همچنین گفت: «در فوتبال ما همه می‌دانند که اتفاقات عجیب رخ می‌دهد وقتی بازیکنان مثل مهدوی کیا در طول تمام مدت فوتبالش این موضوع را ندیده و برایش اتفاق نیافتاده این موضوع را تأیید می‌کند حتماً مسئله‌ای بوده اما شاید مرور زمان این مسئله را روشن کند و من اعتقاد دارم در شرایط فعلی نباید به آن پرداخت.»

شیرینی تاکید کرد: «در فوتبال به اعتقاد من باید برنامه ریزی خاصی انجام داد تا مسائل خارج از زمین فوتبال کنترل شود و این یک اراده قوی می‌خواهد تا از اتفاقات به این شکل جلوگیری شود.»

وی ادامه داد: «فعلاً صلاح نمی‌دانیم در مورد دلایلی که قابل بررسی است بیشتر صحبت کنم اما خدا را چه دیدی شاید در آینده‌ای نزدیک این قضیه روشن شد.»

شیرینی در پایان گفت: «هر اتفاقی دلیل دارد یا به نوعی هر معلولی زاییده یک اتفاق است که این دلیل دلایل حتماً ‌قابل بررسی است و یا شاید زمان باعثشود این موضوع روشن شود در مورد قضیه اصفهان هم تا این حد بگویم فقط بحثآزمایشگاه نیست و موارد دیگر مورد بحثاست که صلاح نمی‌دانم در این باره صحبت کنم.»