به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: پس از آزمایشات انجام شده بر رویخسرو حیدریمشخص شد این بازیکن به مدت سه هفته از میادین فوتبال به دور خواهد بود. حیدری که در دیدار با ذوب آهن در همان نیمه ی اول مصدوم شد تا اوایل اسفند حداقل در تیم قلعه نویی جایی نخواهد داشت. با این حساب اگر استقلال بهفینالجام حذفیصعود کند قلعه نویی شماره ۲ ارزشمندش را در اختیار نخواهد داشت.