به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: ایوان گازیدیس، نایب رئیس باشگاهآرسنال، اعلام کرد که آرسنونگر، سرمربی اینباشگاه، قراردادش را با این باشگاهتمدیدخواهد کرد و بعد از این فصل نیز در امیریتس خواهد ماند.
قرارداد ونگر با آرسنال در تابستان آینده به پایان می رسد و باشگاه لندنی در تلاش است تا قرارداد او را تمدید کند. گفته می شود توافقات اولیه صورت گرفته و قرارداد نهایی به زودی امضا خواهد شد.
گازیدیس امروز به خبرنگاران گفت: " ما همیشه از آرسن حمایت می کنیم. هیئت مدیره همیشه از او به طور کامل حمایت می کند و آرسن هم همیشه به طور کامل به این باشگاه متعهد بوده است.
آرسن با ما تمدید خواهد کرد و در زمان مناسب، خبر تمدید قرارداد اعلام خواهد شد. "