به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران:بازیکنان و کادرفنیپدیدهصدرنشینلیگکه دیشب پیروزی مقابل استقلال اهواز به سمت مشهد می رفتند روی شهرمشهدلحظات بسیار سختی را پشت سر گذاشتند.
یکی از بازیکنان پدیده می گوید: چرخ های هواپیما باز نمی شد و هواپیما مدتی طولانی در آسمان روی مشهد می چرخید لرزش هواپیما هم خیلی زیاد بود و هر لحظه بر ترس و وحشت مسافران اضافه می شد. اما نهایتا بعد از حدود نیم ساعت توانستیم سالم به زمین برسیم.
از بین بازیکنان و کادرفنی حال یکی، دو نفر بعد از تحمل این فشار بد شده اما در نهایت حالا همه ناراحتی شدید دیشب را پشت سر گذاشته اند.