به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: تا همین یک هفته قبل مصاحبه متعددی از سوی علیفتح الله زادهدر رسانه ها دیده می شد که مدام ازوازرت ورزشدرخواست پول می کرد و با در فشار قرار دادن آنها می خواست به خواسته اش می رسد. اما به مجرد اینکه وزارت ورزش و شخص وزیر بدون درنگ با استعفایرویانیانموافقت کردند، مدیرعامل استقلال احساس خطر کرد و فتیله انتقاداتش را پائین کشید.
او امروز در مصاحبه ای که با فارس داشت در مورد گودرزی گفت: «من با ایشان مشکلی ندارم. اتفاقا از ایشان تشکر هم می کنم. من خودم هم متاثر شدم که چرا در این مسئله ما را هم می خواستند وسط دعوا بیندازند. به نظر من وزیر تلاش خود را می کند. ما خودمان هم حرفه ای هستیم. گودرزی دو ماه بیشتر نیست که آمده و نمی توان از او انتظار شق القمر داشت.» او سپس در مورد خروجح رویانیان توضیح داد: «به نظر من قضیه رویانیان کمی پیچیده شد. من به خود او هم گفتم که نباید با این صراحت در مورد وزارت صحبت می کرد. البته او هم تحت فشار بوده و از روی عصبانیت حرف زده است. من هیچ وقت دوست ندارم چنین اتفاقاتی رخ دهد.»
این تغییر ادبیات یک معنا بیشتر ندارد؛ فتح الله زاده که همواره رابطه خوبی با همه مدیران بالا دستی(از اصلاح طلب گرفته تا اصولگرا و میانه رو) دارد می داند که در صورت تکرار اعتراضات امکان خروجش از باشگاه محبوبش وجود دارد از این اگر وزارت خانه تا چند سال دیگر هم به او پولی ندهد وی دیگر اهل اعتراض نیست.
این را تبار شناسی فتح الله زاده می گوید. فرق او با امثال رویانیان که می آیند و می روند دقیقا همین یک فوت کوزه گری ساده است.