ملت ایران: به گزارش منابع خبری، وی گفت: این حرف ها گاهی خود به خود و فی البداهه است. گاهی شما فکر نمی کنید و گاهی وقت فکر کردن ندارید اما در بسیاری از مواقع از قبل خودم را برای صحبت های بین دو نیمه آماده می کنم.

مورینیو افزود: در ۱۰ دقیقه آخر نیمه اول بیشتر به جای اینکه بازی را تحلیل کنم، خود را برای صحبت های بین دو نیمه آماده می کنم چون آن موقع است که می توانم روی بازیکنان تأثیر بگذارم.

این مربی ۴۹ ساله خاطر نشان کرد: در بین دو نیمه می توانم به بازیکنان کمک کنم که بهتر بازی کنند و مسابقه را ببرند. به همین دلیل در ۳۰ تا ۳۵ دقیقه ابتدایی نیمه اول به تحلیل بازی می پردازم و ۱۰ دقیقه آخر خودم را برای صحبت با آنها آماده می کنم.

سرمربی رئال مادرید همچنین معتقد است که داشتن وقت استراحت های کوتاه در جریان مسابقات به مربیان آزادی بیشتری برای تأثیرگذاری بر روند مسابقات می دهد.

مورینیو اعتقاد دارد که سطح مسابقات فوتبال با داشتن وقت های استراحتی که در برخی رشته های ورزشی وجود دارد، بالاتر خواهد رفت.

بسکتبال(NBA) و فوتبال آمریکایی(NFL) دو رشته بسیار محبوب آمریکایی هستند که در جریان بازی وقت های استراحت کوتاهی زیادی دارند و مربیان در این فرصت ها می توانند مسائل فنی را بازیکنان در میان گذاشته و آنها را راهنمایی کنند.

به نظر مورینیو داشتن چنین قانونی در فوتبال به مربیان اجازه می دهد تأثیر بیشتری در روند مسابقه بگذارند و در طول بازی با بازیکنان خود رابطه داشته باشند. راه حل دیگر این است که به مربیان آزادی بیشتری برای حرکت در اطراف زمین داده شود.

ایرنا