به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: مجیدجلالیپس از دو روز بستری دربیمارستانو در بخش مراقبت های ویژه به خانه ی خودش برگشت و گفتگوی کوتاهی داشت. وی درباره ی علت بیماری اش گفت: متاسفانه روز جمعه هفته گذشته حالم بد شد و درCCUبستری شدم. پزشک هم اصرار به تحت نظر ماندن من در بیمارستان داشت اما خودم خواستم به خانه بیایم و در حال حاضر هم چند دستگاه به من وصل است.
وی هم چنین درباره ی شرایطش پس از مرخص شدن از بیمارستان گفت: شرایطم خوب است و از تمام کسانی که به هر طریقی پیگیر حالم بودند، بی نهایت سپاسگذارم.
جلالی درباره ی علت بیماری اش گفت: آزمایش های زیادی روی من انجام شد اما هنوز دلیل اصلی این اتفاق مشخص نشده است.
در آخر جلالی که در ماه های اخیر زیر فشار زیادی قرار داشت درباره ی ارتباط بیماری اش با همین فشار ها نیز گفت: پزشکان می گویند احتمالا دلیل اصلی این اتفاق فشارهای عصبی بوده است. به نظر خودم نیز همین گونه است.