به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: دانیآلوسمدافع برزیلی باشگاهبارسلونادر گفتگو با برنامه ال مارکادوربارساتی وی به مرور جنجال اخیر باشگاهکاتالانپرداخت و از افرادی که کار را به جایی کشاندند تا سران بارسا مجبور به افشای بندهای سریقرارداد نیمارشوند انتقاد کرده.
آلوس در صحبت هایی کرده: «مجبور کردن افراد برای به نمایش گذاشتن قرارداد یک بازیکن برای ارائه توضیحات درمورد خرید یک بازیکن، نوعی بی احترامی است.»
او راجع به استعفای ساندرو روسل هم گفت: «باید تلاش کنیم که این ماجرا ما را ضعیف نکند. ساختار و ایده پروژه مثل همیشه به پیش می رود. باید تلاش کنیم که به روند حرکتی مان ادامه دهیم.» آلوس درمورد رقابت های لالیگا هم گفت: «فتح جام قهرمانی برای تیم قهرمان خاص وویژه است. لیگ امسال به نحوی است که قهرمانی برای تیم قهرمان، طعم خاصی خواهد داشت. وقتی بعد ازپیشی گرفتن از کلی سختی، قهرمان می شوی، آن قهرمانی طعم بهتری دارد. حالا کورس قهرمانی میان سه تیم است. من حاضرم شرط ببندم که تکلیف همه چیز در هفته پایانی روشن خواهد شد.»
بخش پایانی صحبت های مدافع برزیلی در مورد شرایط فردی اش بود: «حالم خوب است. مشکلی ندارم و قصد دارم تا سال جدید را با انرژی تازه ای آغاز کنم. باید در سطح بالایی بود وهرروز به شدت به تلاش پرداخت.»