به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: رییس تربیت بدنی نیروهای مسلح در خصوص وضعیت خدمت سربازی اشکاندژاگهو رضاقوچان نژآداعلام نظر کرد.
باران چشمه درخصوص مشکل احتمالی برخی بازیکنان مهاجر تیم ملی فوتبال مانند اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد هم گفت: تا زمانی که این افراد مشمول سربازی نباشند موضوع آنان در حیطه کاری ما قرار نمی گیرد.

وی ادامه داد: اینگونه ورزشکاران در زمانی که کارت آماده به خدمت دریافت کرده و مشمول سربازی شدند، تربیت بدنی نیروهای مسلح آنان را به عنوان سرباز قهرمان به عضویت تیم های تحت پوشش خود در می آورد تا به ورزش خود به صورت حرفه ای ادامه دهند.

وی اظهار کرد: چند سال پیش برای حل مشکل دژاگه مقرر شد که مدارک لازم را به فدراسیون فوتبال ارسال کند تا کارت معافیت برای وی صادر شود، اما در رابطه با سایربازیکنان فوتبال از جمله رضا قوچان نژاد باید از معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی کسب تکلیف شود.

دیروز معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی پیش از این در خصوص وضعیت سربازی بازیکنان مهاجری که در تیم ملی فوتبال ایران بازی می کنند گفته بود: در صورتی که این بازیکنان در کشورهای محل بازی خود دوران سربازی را نگذرانده باشند باید در ایران دو سال خدمت سربازی را سپری و باید تکلیف خود را برای ورود و خروج از ایران مشخص کنند