به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران:ژاویارناندس ستاره اسپانیاییبارسلوناکه اخیرا ۳۴ ساله شد، در جریان بازی بارسلونا مقابل مالاگاهفتصدمینبازی اش را با پیراهن تیم کاتالان برگزار کرد و در جریان همین بازی بود که مراسم بزرگداشتی برای او برگزار شد.
او به شدت مورد تشویق هواداران حاضر در ورزشگاه قرار گرفت و هم تیمی هایش نیز او را تشویق کردند. در جریان مراسم بزرگداشت چابی که قبل از آغاز بازی صورت پذیرفت، تصاویری برروی مانیتو بزرگ ورزشگاه به نمایش درآمد و ترانه Glory days که یکی از ترانه های باس «بروس اسپرینگستین» است نیز پخش شد.