ملت ایران:بازیکنان پرسپولیس پیش از بازی با سایپا برای " ایمون زاید " جشن تولد گرفتند.

عکس: جشن تولد پرسپولیسی‌ها برای زاید