ملت ایران: تهیه کننده و مجری محبوب برنامه ۹۰، امروز جشن تولد ۳۹ سالگی خود را گرفت. او ۱۳ سال است که با برنامه ۹۰، فوتبال ایران را زیر ذره بین قرار می دهد. ابتدا این برنامه در روزهای شنبه پخش می شد ولی در حال حاضر دوشنبه شب ها روی آنتن می رود و خواب را از سر اهالی فوتبال می رباید.

setarehnews