به گزارش ملت ایران به نقل از گل، بنیامین آلونسو ازکوئرا روز دوشنبه در اثر برخورد با یک وسیله نقلیه جان باخته است.

به نوشته روزنامه آ اس ازکرا در ۱۱ ژوئن با رئال قرارداد بسته بود اما پس از دویدن به خیابان برای گرفتن توپ یک خودرو با او برخورد کرده و جان باخته است.

باشگاه رئال مادرید در بیانیه ای کوتاه این تراژدی غم انگیز را تسلیت گفته و با خانواده و دوستان او ابراز همدردی کرده است.

سایر بازیکنان جوان رئال مادرید هم در سایت های اجتماعی به ابراز همدردی با خانواده این بازیکن جوان پرداخته اند.