ملت ایران:علی پروین ظهر دیروز به دلیل افت فشار خون راهی بیمارستان شد. پروین در منزل بود که حالش بد شد و همسر، دختر و دامادش(آرش فرزین) با دیدن این وضعیت، او را سریعا به بیمارستان دی انتقال دادند.

علی پروین در بیمارستان؛ دختر سلطان عصبانی از خبرنگاران

دختر پروین به عکاسانی که به بیمارستان رفته بودند اجازه عکاسی نداد و گفت: «تا وقتی سر حال است کسی سراغ او را نمی‌گیرد. اما همه منتظرند تا برایش اتفاقی بیفتد و بیایند سراغش.» حال پروین بعد از چند ساعت خوب شد و از بیمارستان مرخص شد.

منبع: جام