سرمربی سابق تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در گفتگو با یک برنامه زنده تلویزیونی گفت: همیشه در مقاطع سخت افراد با صحبت هایشان می توانند به خودشان کمک کنند یا لطمه بزنند و البته منصفانه صحبت کردن بسیار مهم است و از صحبتهای باغ آبادی تشکر می کنم. وی در طول ۸ ماه اخیر نیز همیشه صادقانه کار کرد.

وی افزود: از بازگشتم به تراکتور بعد از اولین استعفایم پشیمان نیستم. از اول که کارم را در این تیم شروع کردم به کار و تیمم اعتقاد داشتم و مطمئن بودم که قهرمان می شویم. ما دوران دشواری داشتیم و به مرور بهتر شدیم. من بارها به تیمم گفتم که امسال ما قهرمان لیگ می شویم اما با فشارهایی که وارد شد از کارم استعفا دادم اما وقتی به هیات مدیره رفتم متوجه شدم که آنها با این استعفا موافق نیستند.

جلالی ادامه داد: وقتی برخورد هیات مدیره تیم را دیدم نتوانستم مقاوت کنم و موافقت کردم که برگردم چون این شخصیت هیات مدیره را دیدم و فکر کردم که تیمم می تواند قهرمان شود. من به هواداران حق می دهم که برخی رفتارها را دوست نداشته باشند. اما من ۳۰ سال با این اخلاق و خلق و خو زندگی کردم و نمی توانستم که به گونه دیگری شوم. هواداران تراکتور خیلی احساسی و پرشور هستند شاید آنها رفتارهایی دلشان می خواست که من قادر به انجام آنها نبودم.

وی تصریح داشت: من در همان شروع کار متوجه شدم که به جای سختی آمده ام اما به دلیل ایمان در کارم و صبوری که داشتم گفتم که به نتیجه می رسم و ماندم اما متاسفانه در هفته ۱۶-۱۷ بی تجربگی برخی باعثشد که مشکلات رقم بخورد. در مجموع می توانم بگویم سرمربیگری در تراکتور تجربه تلخ و بزرگی برای من بود.

سرمربی سابق تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در پایان خاطرنشان کرد: در طول ۸ ماه از مردم تبریز جز محبت چیزی ندیدم و از استاندار، مدیرعامل و هییات مدیره و همه تشکر می کنم و می توانم بگویم که هرچه خاطرات بد دارم همه از ورزشگاه یادگار امام تبریز است وگرنه مردم تبریز همواره به من لطف داشتند.