ملت ایران: اینطور که به نظر می رسد شانس حضور رضاقوچان نژاددر چارلتون انگلیس بیشتر از سایر تیم هاست.
در شرایطی که فاضلی مدیر برنامه های گوچی اعلام کرده مهاجم ایرانی استاندارد لیژ به جز چارلتون از تیمهای دیگری هم پیشنهاد دارد، اما رسانه های انگلیسی مدعی اند که رضا قوچان نژاد به چارلتون می آید.
سایت شایعات فوتبال انگلیس در بخش مربوط به باشگاه چارلتون اعلام کرده که رضا قوچان نژاد و یانیس امبومبو مهاجمان استاندارد لیژ که دیگر نمی خواهند در این تیم بمانند، به صورت قرضی به چارلتون می آیند.
به گفته فاضلی، تکلیف مقصد مهاجم تیم ملی ایران، حداکثر تا هفته آینده مشخص می شود.