در روزهای اخیر، حرف‌های زیادی زده شد در خصوص جداییسیدجلال حسینیبعد از بازی فولاد و پیوستنش به یک تیم قطری که به نظر می رسد تنها پیشنهاد واقعی برای بازیکنانپرسپولیسهمین یک مورد است.

حالا خبر از جدایی ناگهانیرضا حقیقیرسیده و سپس شایعه جدایی خلعتبری و دیگر ستاره‌ها به خاطر مشکل مالی که هر لحظه یکی از این پیشنهادات غیر واقعی رسانه ای می شود.

رسانه ها از ناراحتی بازیکنان از جدایی رویانیان میگویند و اینکه آنها راضی نیستند بدون سردار در پرسپولیس بمانند اما آنطور که از مصاحبه بازیکنان این تیم مشخص است، آنها زیاد هم از استعفای رویانیان ناراحت نیستند و گویا به بهبود شرایط مالی امید بیشتری دارند. بازیکنان می دانند هدایتی تا زمانی که پروین بخواهد حسابی برای آنها خرج می‌کند. تنها نگرانی بازیکنان از جدایی رویانیان مربوط به مسائل مالی بود که حالا با وجود هدایتی اصلا چنین نگرانی در مصاحبه بازیکنان حس نمی شود.