ملت ایران: باشگاه میلان تایید کرد که مایکل اسین، هافبک چلسی، برای امضای قرارداد با این باشگاه، وارد ایتالیا شد.
انتظار می رود این بازیکن قراردادش را تا ساعتی دیگر امضا کند.
گزارش کامل تا ساعاتی دیگر