ملت ایران: اگرچه پیروزی ارزشمند یک بر صفراستقلالدر فولاد شهر موجب صعود ابی ها به مرحله نیمه نهاییجام حذفیشد اما آنها باید روز یکشنبه در ادامه بازی هایلیگبا این تیم بازی کنند و توقف مقابلذوب آهنمیتواند عواقب خاص خودش را داشته باشد. از این رو در تمرین امروز ابی پوشان قلعه نویی در چند نوبت به شاگردانش تاکید کرد که باید ذوب را بیشتر جدی بگیرند. او اعتقاد داشت که آنها برای جبران شکست حذفی پا به ازادی می گذارند و از سوی دیگر برای ماندگاری در لیگ محتاج سه امتیاز این بازی هستند. سرمربی استقلال از این بابت نگران بود که شاید بازیکنانش احساس کنند چون چند روز قبل ذوب را شکست دادند این بار هم کار چندان سختی را پیش رو ندارند.
با توجه به نزدیکی رقبا در صدر جدول استقلال می داند که تک تک امتیازات خانگی چه نقشی در قهرمان شدن شان دارد. از سوی دیگر آنچه در تمرین امروز آبی ها بیشتر از هر چیز دیگری تکرار شد سانتر از جناحین بود. حالا باید دید ذوب اسیر این ضربات سر می شود یا مثل بازی حذفی قرار است به گونه دیگری دروازه شان باز شود.