ملت ایران: در حالی که تمرین امروز آبی پوشان به پایان رسیده بود و امیر قلعه نویی به همراه ستار همدانی، ایمان عالمی و کریم بوستانی مشغول بازی تنیس فوتبال بودند عده ای افراد ناشناس به یکباره از یکی از پشت بام های مجاور کمپ استقلال عکسی بزرگ از محروم ناصر حجازی را پهن کرده و به نوعی با این حرکت می خواستند آن عکس را به حاضرین در کمپ نشان دهند.
در این لحظه طرفداران حاضر درتمریناستقلال به خانه ای که عکس مرحومحجازیرا از آنجا به پایین نصب کرده بودند مراجعه کرده و درگیری کوچکی بینطرفداران استقلالدر پشت کمپ به وجود آمد.
هواداران استقلال که از این اقدام ناراحت شده بودند معتقد بودند تیم صدرنشین لیگ است و نباید چنین اقدامی در حال حاضر صورت بگیرد.